ضوابط و قانون کسر حق بیمه قرارداد کار

برداشت حق‌بیمه از حقوق و دستمزد کارکنان یکی از کسور قانونی به‌حساب می‌آید و کارفرما مسئولیت کسر حق‌ بیمه و تادیه آن به سازمان تامین‌اجتماعی را بر عهده دارد. مواد قانونی کسر حق بیمه کسر حق‌بیمه مشمولان قانون کار، که بر اساس ماده ۱۴۸ و ۲۳ قانون کار و مواد ۳۶، ۴۰ و ۲۸ قانون …

ضوابط و قانون کسر حق بیمه قرارداد کار ادامه مطلب »