جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۵

پایه حقوق کارگران در سال ۹۵ ، ماهانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ ، ماهانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران درسال ۹۵، روزانه  ۲۷  هزار تومان می باشد. در زیر ریز حداقل دستمزد کارگران در سال۹۵ را مشاهده می نمایید   عنوان دستمزد سال ۹۵ تومان حداقل مزد ۸۱۲/۱۶۵ بن نقدی(خواروبار) ۱۱۰/۰۰۰ حق …

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۵ ادامه مطلب »