در چه شرایطی از کوپن بیمه شخص ثالث استفاده کنیم

در جدول کلی که در همه نمایندگی ها وجود دارد، چند نکته مهم وجود دارد که گاهی اطلاع نداشتن بیمه گزاران از آنها باعث میشود حق بیمه بیشتری بپردازند. به عنوان مثال وقتی کسی یک بار از بیمه برای خسارت بدنی استفاده کرده ۲۰ درصد جریمه میشود، بر اساس این جدول بار دوم استفاده و …

در چه شرایطی از کوپن بیمه شخص ثالث استفاده کنیم ادامه مطلب »