پرداخت خسارت جانی و مالی تصادف رانندگی براساس قوانین

در این مقاله سعی بر این شده که شرایط مختلف در وقوع حوادث از نظر داشتن یا نداشتن گواهینامه و همچنین بیمه نامه بررسی شود منظور از مقصر حادثه : طرفی هست که به موجب رای پلیس یا مرجع قصایی مقصر حادثه شناخته شده است منظور از زیان دیده : طرفی هست که به موجب …

پرداخت خسارت جانی و مالی تصادف رانندگی براساس قوانین ادامه مطلب »