جرایم بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه تامین اجتماعی

فرمول محاسبه جریمه لیست بیمه و حق ‎بیمه تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است: جریمه عدم ارسال لیست جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه در صورتیکه برای لیست بیمه ، کد کارگاهی ، نامنویسی بیمه ، اصلاح لیست بیمه و دیگر موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی …

فرمول محاسبه جریمه لیست بیمه و حق ‎بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »

سازمان بیمه تامین اجتماعی

اما و اگر های بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به هیأت وزیران و تصویب این پیشنهاد؛ پیام روشنی به کارفرمایان داد: اگر می خواهید از حمایت سازمان و بخشودگی جرائم بیمه ای بهره مند شوید باید خوش حساب باشید. تا پیش از این، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان روالی کلی بود که تا سال …

اما و اگر های بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا