چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه­گری، سازوکار اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را طی شش جلسه شورا بررسی و نهایتاً در جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۸۸، «چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را به ترتیب زیر تصویب نمود: از استراتژی­های اصلی «برنامه تحول …

چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور ادامه مطلب »