شرایط و نحوه تشخیص انواع رابطه نامشروع جنسی توسط پزشکی قانونی

اگرچه از لحاظ سلامت روان بهتر است به شریک زندگی اطمینان داشت، اما ممکن است تجاوز یا شرایطی دیگری فراهم شود که نیاز به تشخیص رابطه جنسی نامشروع وجود داشته باشد. در ایران رابطه جنسی فقط در قالب ازدواج موقت و دائم به صورت قانونی می باشد. روابط جنسی خارج از ازدواج می تواند همراه با …

شرایط و نحوه تشخیص انواع رابطه نامشروع جنسی توسط پزشکی قانونی ادامه مطلب »