پرسش و پاسخ هایی بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه – قسمت اول

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که توسط روابط عمومی اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان قم تهیه شده و دانستن آن برای تمام کارفرمایان،بیمه شدگان و مستمری بگیران ارجمند مهم و مفید است. ۱- پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت و متعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث …

پرسش و پاسخ هایی بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه – قسمت اول ادامه مطلب »