تفاوت بیمه‌ اجباری تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ ها

به علت خطرهایی که جان مردم را تهدید می‌کند، قانون برای حمایت از مردم، بیمه‌های اجتماعی را اجباری اعلام می‌کند و به همین دلیل به آن بیمه ناشی از قانون نیز می‌گویند. کارگران و طبقات ضعیف و کم درآمد که قشر بزرگ هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و بیشتر نیازمند بیمه هستند؛ معمولا نه به …

تفاوت بیمه‌ اجباری تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ ها ادامه مطلب »