پوشش های بیمه آتش سوزی

دستاورد های مادی بشر از آغاز شهر نشینی و خاصه پس از توسعه صنعت در معرض انواع خطر ها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد. ترس از سوانح بلایای طبیعی مانند : آتش سوزی ، سیل ،زلزله ، طوفان ، آتشفشان و از بین رفتن ثروت و اموالی که حاصل یک عمر تلاش و …

پوشش های بیمه آتش سوزی ادامه مطلب »