معرفی کتاب بیمه های مسئولیت (کلیات، صدور، خسارت)

همواره در جریان کار و فعالیت افراد،بنگاه ها و سازمان ها شاهد آن هستیم که خسارت های متعددی به اشخاص ثالث اعم از خسارت های بدنی و مالی وارد می شود. جبران این زیان ها حتی اگر به صورت غیر عمد ایجاد شده باشد (ناشی از خطا و اشتباه)، مطابق قانون بر عهده عامل به …

معرفی کتاب بیمه های مسئولیت (کلیات، صدور، خسارت) ادامه مطلب »