معرفی بیمه کشاورزی

بیمه کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی تولیدات آنان دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیتهای تولیدی آنان ایجاد گردید.   تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح های جنگل کاری، …

معرفی بیمه کشاورزی ادامه مطلب »