نحوه ثبت نام بیمه روستائیان و شرایط بازنشستگی بیمه روستایی

۴ صندوق بیمه ای شامل ( صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری ، صندوق فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر) زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته اند. مطالعات تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال ۸۳، کلید خورد و در نهایت در قانون ساختار نظام …

نحوه ثبت نام بیمه روستائیان و شرایط بازنشستگی بیمه روستایی ادامه مطلب »