لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت یزد

اداره کل بیمه سلامت یزد اداره کل بیمه سلامت استان یزد یزد – خیابان شهید چمران ۶۲۴۶۳۴۰ ۶۲۴۰۲۸۱ شرکت حامیان درمان یزد (نمایندگی صدور دفترچه) یزد – خیابان شهید چمران روبروی اداره کل بیمه سلامت ۶۲۴۷۳۷۴ دفتر پیشخوان دولت طباطبایی(نمایندگی صدور دفترچه) یزد-بلوار هفده شهریور-مجتمع تجاری لاله ۷۲۶۴۵۴۱ دفتر پیشخوان دولت فخرآبادی(نمایندگی صدور دفترچه) یزد- خیابان …

لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت یزد ادامه مطلب »