لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت یاسوج و کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل بیمه سلامت یاسوج آدرس اداره کل بیمه سلامت استان کهگیلویه وبویراحمد : یاسوج خیابان فردوسی نبش خیابان  شهید صدوقی – بیمه سلامت یاسوج لیست شماره تلفن های اداره کل بیمه سلامت استان کهگیلویه وبویراحمد ۳۳۲۲۸۱۱۲ دفتر مدیریت خط مستقیم ۳۳۲۲۹۶۳۰ – فکس ۳۳۲۲۶۸۹۰ معاونت ۳۳۲۲۰۱۳۰ واحد روابط عمومی ۳۳۲۲۲۲۰۵ اداره حراست ۳۳۲۲۶۹۶۰ اداره نظارت …

لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت یاسوج و کهگیلویه و بویراحمد ادامه مطلب »