لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت سنندج و استان کردستان

اداره کل بیمه سلامت سنندج آدرس :سنندج خیابان حسن آباد خیابان هدایت کدپستی :۱۴۴۹۱-۶۶۱۷۶ صندوق پستی :۵۳۳-۶۶۱۳۵ اداره کل بیمه سلامت استان کردستان تلفن :۳۳۲۴۷۹۱۷-۳۳۲۴۷۹۱۸-۰۸۷ دورنگار:۳۳۲۳۲۷۶۲-۰۸۷ آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان کردستان توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ،تمدید دفاتر درمانی ،صدور المثنی دفاتر …

لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت سنندج و استان کردستان ادامه مطلب »