لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت اراک و استان مرکزی

اداره کل بیمه سلامت اراک اراک – خیابان شهید بهشتی روبروی بیمه ایران اداره کل بیمه خدمات درمانی اراک کد پستی : ۳۸۱۳۷۱۶۹۱۷ تلفن : ۳۲۲۲۲۰۹۲ -۳۲۲۲۲۹۱۲ نمابر : ۳۲۲۱۴۴۹۰ آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان مرکزی توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید …

لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت اراک و استان مرکزی ادامه مطلب »