آشنایی با بیمه سرقت و شرایط آن

هر ساله‌ در سراسر دنیا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و سایر اجناس‌ قیمتی به‌ وسیله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ میرود و این‌سرقت ها مبالغ‌ هنگفتی را دربرمیگیرند علیرغم‌ استفاده‌ از سیستمهای پیشرفته‌ در کارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهای تجاری، دزدان‌ حرفه‌ای همچنان‌ به‌ کار خود ادامه‌ میدهند. از آن جمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسکونی، دله‌ دزدان‌ فروشگاه ها،کیف‌ …

آشنایی با بیمه سرقت و شرایط آن ادامه مطلب »