سیر تا پیاز بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی در برابر اشخاص ثالث

در این بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاک‌برداری، گودبرداری، پی‌کنی و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کلیه صاحب‌کاران و عوامل اجرایی …

سیر تا پیاز بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی در برابر اشخاص ثالث ادامه مطلب »