ریسک‌ های سیاسی و بیمه خطرات سیاسی

ریسک‌ های سیاسی ظرفیت فراوان و رقابت نفس‌ گیر شرایط مطلوبی برای شرکت های بیمه به وجود آورده است و به طور کل فروش بیمه خطرات سیاسی در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری داشته است. به گزارش بیدبرگ و نقل از صنعت بیمه، شرکت های بیمه در یک نگاه کلی به بیمه خطرات سیاسی به …

ریسک‌ های سیاسی و بیمه خطرات سیاسی ادامه مطلب »