شرایط بیمه اتباع خارجی در بیمه تامین اجتماعی

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی شرایط و سازوکار بیمه اتباع خارجی در داخل کشور را تشریح کرد. حسین جودکی در مراسم رونمایی از سامانه های اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این اداره کل بر اساس مصوبه هیات امنای سازمان درسال گذشته شکل گرفت، اظهار کرد: دو ماموریت اساسی این اداره کل …

شرایط بیمه اتباع خارجی در بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »