بیمه آتیه فرزندان

والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان ، هزینه جهیزیه و همچنین هزینه ازدواج فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند. که فرزندان از بدو تولد می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند .   اهداف بیمه آتیه فرزندان والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان ، هزینه …

بیمه آتیه فرزندان ادامه مطلب »