انواع بیمه های مسئولیت مدنی

 بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹ ) هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. انواع بیمه های مسئولیت مدنی عبارت اند از: ۱- بیمه مسئولیت …

انواع بیمه های مسئولیت مدنی ادامه مطلب »