هر آنچه باید از بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان بدانید

همانگونه در بخش تعریف مسئولیت مدنی اشاره شد ملاک مسئولیت افراد در قبال جامعه و همچنین در مقابل آحاد جامعه،‌قوانین حاکم بر آن جامعه می باشد و در کشور ما در وهله اول مجموعه قوانین مجازات اسلامی و سپس قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و سایر مقررات جاری تعیین کننده مسئولیت افراد می باشد.  در …

هر آنچه باید از بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان بدانید ادامه مطلب »