بیمه مسافرتی خارج از کشور و پوشش های آن

بیمه مسافرتی در طی چند سال گذشته شرکتهای خارجی متعددی در این زمینه با شرکت های بیمه ای در ایران همکاری داشته اند و پوشش های بسیار مناسبی را برای مسافران فراهم کرده اند. پوشش های بیمه مسافرتی خارج کشور هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان های خارج کشور ، اگر بیمه شده در بیمارستان …

بیمه مسافرتی خارج از کشور و پوشش های آن ادامه مطلب »