بخشودگی بیمه

تامین اجتماعی,بیمه عمر,بیمه,بیمه سلامت,خسارت بیمه,خدمات درمانی,بیمه تکمیلی,ریسک,تصادف,نمایندگی بیمه,خدمات بیمه,شرکت بیمه,حق بیمه,لیست بیمه,سوابق بیمه

صفر تا ۱۰۰ روند شکایت کارگر از کارفرما و دریافت بیمه پرداخت نشده

تکالیف قانون کارفرما در قبال کارگران کلیه کارفرمایان موظفند حق بیمه مزد یا حقوق کار مزد افراد بیمه شده خود را معادل ۳۰% مزد یا حقوق ایشان حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و …

صفر تا ۱۰۰ روند شکایت کارگر از کارفرما و دریافت بیمه پرداخت نشده ادامه مطلب »

سازمان تامین اجتماعی

جزئیات آیین نامه بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی در سال جدید

کارگاه‌های مشمول آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ۵٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨۵ درصد، ٢۴ ماه ٧۵ درصد، ٣٠ ماه ۶٠ درصد و …

جزئیات آیین نامه بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی در سال جدید ادامه مطلب »

اسکرول به بالا