همه چیز در مورد بیمه زنان خانه دار بیمه تامین اجتماعی

از نظر مقررات تامین اجتماعی زنان خانه دار برای استفاده از خدمات این سازمان در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد قرار هستند و در صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی به صورت خود اظهاری با عنوان خانه دار و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه …

همه چیز در مورد بیمه زنان خانه دار بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »