مثلث بانک، بورس، بیمه : طلایی یا برمودا

اینکه در نظام مالی کشور ما بانک‌ها نقش مسلط را دارند حرف تازه‌ای نیست. ولی آنچه می‌تواند بازار قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان و صاحبان پس‌انداز یعنی صاحبان وجوه مازاد و صاحبان کسری یعنی سرمایه‌گذاران را از نااطمینانی‌ها رها سازد، حضور خلاق مثلث بانک، بورس، بیمه است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و عام‌المنفعه وجود یک …

مثلث بانک، بورس، بیمه : طلایی یا برمودا ادامه مطلب »