اصول بیمه

اصول بیمه قوانین و مقرراتی است که بیمه بر پایه آن استوار است. ۱ . اصل (حد اعلای) حسن نیت: تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرفین بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از …

اصول بیمه ادامه مطلب »