معرفی کتاب فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل

  معرفی کتاب فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل کتاب فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل که از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است، با تجربه و تلاش فراوان آقای اسماعیل فلاحی کارشناس ارشد خسارتهای مالی و جانی در امور بیمه با متنی سلیس و روان گردآوری شده است. این کتاب …

معرفی کتاب فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل ادامه مطلب »