خلاصه قوانین تامین اجتماعی و قانون کار برای استخدام

منظور از کارگر دراین مقاله فردی است که به استخدام در می آید و منظور از کارفرما کسی است که استخدام می کند بیمه تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان کارگاه ها ی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مکلف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد …

خلاصه قوانین تامین اجتماعی و قانون کار برای استخدام ادامه مطلب »