اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۵۲.۱۱.۳ فصل اول ماده ۱ – شرکت سهامی بیمه ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و در مواردی که در این‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد بر حسب مورد مشمول قانون تجارت و مقررات بیمه‌گری موضوع قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری خواهد بود و …

اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ادامه مطلب »