مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

برچسب: اداره کل سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی تبریز آذربایجان شرقی

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در تبریز و آذربایجان شرقی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی ( پیش شماره تلفن استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ می باشد .) تبریز ، بلوار استاد شهریار، ۳۵متری گلکار ک.پ۵۱۵۶۹۴۷۳۶۴ تلفن مستقیم……. ۳۳۲۸۲۸۸۰ نمابر…….۳۲۸۲۷۷۸۳ روابط عمومی …………..۳۳۲۸۹۷۵۸ مرکز تلفن …….۳۳۲۸۹۷۶۰ شعبه ۱ بیمه تامین …