شعب بیمه تامین اجتماعی ارومیه و در استان آذربایجان غربی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی ارومیه، خیابان آیت‌ا… کاشانی، چهارراه شهید بهشتی (پییش شماره تلفن استان آذربایجان غربی ۰۴۴ می باشد) تلفن مستقیم …………………………………………. ۳۲۲۲۱۵۳۱ نمابر ……………………………………………………… ۳۲۲۲۱۰۳۱ معاون بیمه­ ای ……………………………………… ۳۲۲۴۹۵۶۵ معاون اداری و مالی ………………………………… ۳۲۲۴۴۱۹۹ آموزش ………………………………………………… ۳۲۲۴۹۲۲۳ فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۲۴۸۶۴۱ حراست ……………………………………………….. ۳۲۲۴۶۷۹۸ اقتصاد ـ ارزشیابی …………………………………. ۳۲۲۳۴۸۷۷ …

شعب بیمه تامین اجتماعی ارومیه و در استان آذربایجان غربی ادامه مطلب »