نکاتی که قبل از اخراج کارمند یا کارگر باید بدانید

 اعلام عدم موافقت کارفرما با استعفا کارگر و سپس ممانعت از ورود به کارگاه در حکم اخراج کارگر از طرف کارفرما بوده و در صورت احراز اخراج بدون دلیل و صدور رای بازگشت به کار توسط هیات حل اختلاف چنانچه کارگر اعلام عدم تمایل به ادامه کار نماید می تواند از مزایای تبصره ماده ۱۶۵ …

نکاتی که قبل از اخراج کارمند یا کارگر باید بدانید ادامه مطلب »