پناهندگان حاضر در ایران بیمه می شوند

رئیس دفتر آسیا و اقیانوسیه امور پناهندگان سازمان ملل در دفتر ژنو سوئیس از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن پناهدگان حاضر در ایران خبر داد. به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری اعتبار، دیزی دل پنجشنبه شب در پایان سفر خود به شیراز در جمع خبرنگاران، گفت:  بیش از سه دهه است پناهندگان افغانی در ایران …

پناهندگان حاضر در ایران بیمه می شوند ادامه مطلب »