استعلام خسارت بیمه درمان در بیمه آسیا

مدیریت بیمه های درمان بیمه آسیا در جهت ارتقای سطح رضایتمندی بیمه شدگان ،برنامه استعلام خسارت بیمه درمان را طراحی واجرا کرده است. به گزارش بیدبرگ و به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، علیرضا بنی اسدی، مدیر بیمه های درمان بیمه آسیا در ادامه مطلب فوق گفت: مدیریت بیمه های درمان بیمه آسیا در جهت …

استعلام خسارت بیمه درمان در بیمه آسیا ادامه مطلب »