شرایط استفاده از از کارافتادگی و مستمری بیمه اجتماعی روستائیان

اورنگ درباره توسعه بیمه شدگان این صندوق عنوان کرد: قطعا بقای بیمه‌های اجتماعی در توسعه است و باید جامعه هدف خود را گسترش دهیم و نرخ جایگزینی را تعدیل کنیم تا در بلند مدت با مشکل مواجه نشویم. فایل صوتی قانون از کار افتادگی را در زیر میتوانید گوش کنید. به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک …

شرایط استفاده از از کارافتادگی و مستمری بیمه اجتماعی روستائیان ادامه مطلب »