مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

برچسب: اخبار بیمه ایران

بررسی زمینه های همکاری بیدبرگ و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران

در روز دوشنبه مورخ پنج مردادماه  ۱۳۹۴، مدیران ارشد بیدبرگ با آقای نوری اعتماد رییس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران ملاقات حضوری داشتند. در این ملاقات، معارفه ای …