بررسی زمینه های همکاری بیدبرگ و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران

در روز دوشنبه مورخ پنج مردادماه  ۱۳۹۴، مدیران ارشد بیدبرگ با آقای نوری اعتماد رییس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران ملاقات حضوری داشتند. در این ملاقات، معارفه ای از شبکه اجتماعی بیدبرگ و قابلیت­ های خدمات رسانی این شبکه به نمایندگان بیمه انجام شد. همچنین، گزارشی از فعالیت های بیدبرگ در زمینه فرهنگ سازی …

بررسی زمینه های همکاری بیدبرگ و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران ادامه مطلب »