بهترین روش اثبات و مجازات تهدید، فحاشی و مزاحمت ( تلگرام | اینستا | پیامک)

تهدید چیست ؟ معنای لغوی تهدید، ترساندن و وعده به زجر دادن است اما از منظر حقوقی، تهدید به معنای وعده به انجام اعمالی بر علیه فرد دیگری است که او را در آینده با ضرر رو به رو خواهد کرد. این وعده در واقع ایجاد کننده بیم بر جان یا مال خود و خویشاوندان …

بهترین روش اثبات و مجازات تهدید، فحاشی و مزاحمت ( تلگرام | اینستا | پیامک) ادامه مطلب »