شرایط و مصادیق و روشهای اثبات جرم کلاهبرداری و مراحل شکایت از کلاهبردار

کلاهبرداری عبارت است از یک فرایند رفتاری متقلبانه که با ایجاد صحنه‌سازی ، به‌ گونه‌ای موجب فریب «مالک مال» می‌شود که وی از روی رضایت و رغبت ، مال خود را در اختیار فرد کلاه‌بردار می‌گذارد. کلاهبرداری «جرم مقید» است؛ بدین معنا که وقوع آن موکول به «بردن مال دیگری» است و در نهایت ضرر …

شرایط و مصادیق و روشهای اثبات جرم کلاهبرداری و مراحل شکایت از کلاهبردار ادامه مطلب »