همه چیز درباره مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد

مفاد قانونی مرخصی استعلاجی :  ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی : بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی‌ قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص « سازمان تامین خدمات درمانی » موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌ دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با …

همه چیز درباره مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد ادامه مطلب »