آیین نامه بیمه

تامین اجتماعی,بیمه عمر,بیمه,بیمه سلامت,خسارت بیمه,خدمات درمانی,بیمه تکمیلی,ریسک,تصادف,نمایندگی بیمه,خدمات بیمه,شرکت بیمه,حق بیمه,لیست بیمه,سوابق بیمه

آیین نامه بیمه تامین اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۷۷۱۹۷ مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون …

آیین نامه بیمه تامین اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور ادامه مطلب »

بیمه حوادث تحصیلی,

شرایط عمومی بیمه حوادث

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مفاد بیمه نامه حوادث اشخاص )انفرادی( مشتمل بر ۵۲ ماده و ۳ تبصره را پس از بررسی در جلسات متعدد در تاریخ ۷۳۳۸/۸/۵۵ بشرح پیوست تصویب نمود: فصل اول- کلیات : ماده ۱- این بیمه نامه بین بیمه …

شرایط عمومی بیمه حوادث ادامه مطلب »

اسکرول به بالا