قوانین جدید صیغه موقت ( ازدواج موقت ) و تفاوت آن با صیغه دائم ( ازدواج دائم )

صیغه ( ازدواج موقت ) چیست ؟ ازدواج موقت که با دو عنوان متعه یا صیغه نیز خوانده می‌شود، نوعی ازدواج پذیرفته شده در مذهب شیعه بوده که به معنای ازدواج برای مدتی محدود و با مهریه‌ای معین است و با اتمام زمان تعیین شده، رابطه زوجیت به خودی خود منقضی می‌گردد. در واقع ازدواج …

قوانین جدید صیغه موقت ( ازدواج موقت ) و تفاوت آن با صیغه دائم ( ازدواج دائم ) ادامه مطلب »