تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور

تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۲ پژوهشکده بیمه با انجام پژوهشی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۲ را به لحاظ کمی و کیفی تحلیل کرده است. به گزارش بیدبرگ  و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس این پژوهش، …

تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور ادامه مطلب »