شرایط، هزینه و ثبت نام بیمه تکمیلی تامین اجتماعی

شرایط بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شرایط بیمه تکمیلی و بیمه عمر هر سال توسط کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اعلام می شود. شرایط بیمه عمر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۹۶-۹۷ حق بیمه تکمیلی تامین اجتماعی در سال ۹۶-۹۷  ۳۶۲/۰۰۰ ریال ( ۳۶/۲۰۰ تومان ) می باشد …

شرایط، هزینه و ثبت نام بیمه تکمیلی تامین اجتماعی ادامه مطلب »