چه کسی وظیفه ایمنی کارگاه را دارد؟ شهرداری یا وزارت کار

ناایمن بودن کار به نوعی با شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی مرتبط است و هر کشوری که در آن سالانه تعداد بیشتری قربانی حوادث ناشی از کار شوند، در این زمینه وضعیت بدتری دارد. هنوز اطلاعات دقیقی درباره تعداد قربانیان حادثه پلاسکو در دست نیست، اما برخی گزارش‌ها از حضور تعداد قابل توجهی کارگر در …

چه کسی وظیفه ایمنی کارگاه را دارد؟ شهرداری یا وزارت کار ادامه مطلب »