نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار های اینترنتی

بیدبرگ دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد