در صورتی که در زمینه روش همکاری یا پرداخت هزینه سوالی دارید، لطفا با پشتیبانی بیدبرگ به شماره ۰۲۱۶۶۴۰۴۶۳۸ یا ۰۹۹۰۹۲۴۴۸۹۶ تماس بگیرید.