حسن مرتضایی,بیمه عمر,گپ و گفت,دانشگاه خوارزمی,دانشگاه امیر کبیر,بیدبرگ,پژوهشکده بیمه,بیمه مرکزی,بیمه مان,بیمه کارآفرین,کارگزار بیمه,انجمن صنفی بیمه,سندیکای بیمه گران,محمدرضا فرهادی پور,رییس کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان,امیر عابدینی,رییس انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه,علی رفعتی,نایب رییس هیئت مدیره انجمن کارگزاران استان خراسان رضوی,معاون مدیر عامل بیمه کارآفرین,معاون آموزش و توسعه شرکت ایران معین,سعید نصیری,بیمه زندگی

حسن مرتضایی,بیمه عمر,گپ و گفت,دانشگاه خوارزمی,دانشگاه امیر کبیر,بیدبرگ,پژوهشکده بیمه,بیمه مرکزی,بیمه مان,بیمه کارآفرین,کارگزار بیمه,انجمن صنفی بیمه,سندیکای بیمه گران,محمدرضا فرهادی پور,رییس کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان,امیر عابدینی,رییس انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه,علی رفعتی,نایب رییس هیئت مدیره انجمن کارگزاران استان خراسان رضوی,معاون مدیر عامل بیمه کارآفرین,معاون آموزش و توسعه شرکت ایران معین,سعید نصیری,بیمه زندگی

مشاور و وکیل بیمه

ارسال پاسخ